İK Politikası

Parlamış Tekstil olarak; gücümüzün sürekliliği ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için en önemli felsefesinin "insan kaynağı" olduğu inancındayız ve doğru işe doğru insan kaynağını atayarak, teknolojik gelişmelere ve yeniliklere açık, yaratıcı, dinamik, kendini sürekli geliştiren ve müşteri odaklı çalışma tarzını benimsemiş bireyleri istihdam etmekteyiz.

Prensipler;
 
  • Doğru insanları şirketimizde istihdam etmek, onları geliştirmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, bireysel olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini sağlamak.
  • İç iletişimin etkinliğini sağlamak.
  • Aidiyet duygusunu pekiştirmek.
  • İnsan Kaynakları sisteminin ve uygulamalarının şirket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirmek ve etkinliğini sağlamak.
  • Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürmek.